HOTLINE KINH DOANH 0908 310 130 - DỊCH VỤ 0933 57 3737

Tính phí trước bạ mua xe Honda

Khu vực I: Gồm TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh
Khu vực II: Gồm các TP trực thuộc trung ương (trừ TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh), các TP trực thuộc tỉnh và các thị xã
Khu vực III: Gồm các khu vực khác ngoài khu vực I và khu vực II nêu trên

Kết quả dự toán

Giá xe (bao gồm VAT) 0
Lệ phí trước bạ (10%) 0
Phí kiểm định 340,000
Lệ phí đăng ký 0
Phí sử dụng đường bộ cá nhân (1 năm) 1,560,000
Bảo hiểm TNDS (1 năm) 531,000
Bảo hiểm thân xe 0
Tổng chi phí khi mua xe 0
Mức biểu phí trên đây là tạm tính và có thể thay đổi do sự thay đổi của thuế và các bên cung cấp dịch vụ khác, mức bảo hiểm đã gồm 10% VAT, để nhận được bảng tính chi phí chính xác, xin vui lòng liên hệ 0908 310 130
.
Gửi tin nhắn
Nhắn tin